Structure


Gusev Branch
Address: 238750, Kalinigrad District, Gusev, Lenina pr., 21
Director: Kudryashov Sergey

Sovetsk Branch
Address: 238750, Kalinigrad District, Sovetsk, Pobedy str., 32A
Director: Leontiev Roman

Kazan branch
Address: Tatarstan, Kazan, Severo-Zapadnaya str., 1
Phone: +7 (843) 572-00-72, доб. 1500
Director: Perminov Ilya

Kurgan branch
Address: 97/3, Bazhova str., Kurgan, 640032
Phone: (3522) 63-08-68
Director: Eugeniy Kuleshov

Kirovo-Chepetsk branch
Address: 613048, Kirovo-Chepetsk, Proisvodstvennaya str., 6
Director: Alexandr Kuznetsov

Tyumen branch
Address: 625062, Tyumen district, Tyumen, Veteranov Truda str., 42, bld. 3
Director: Eugeniy Kuleshov

Tazovsky branch
Address: office 28, 1, Geofizikov str. Tazovsky village, YNAO
Director: Eugeniy Kuleshov